Schoon, heel en veilig

De basisvoorwaarden voor elk bedrijventerrein zijn schoon, heel en veilig. Onze parkmanagers zijn actief betrokken bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Als centraal aanspreekpunt registreren wij klachten en houden de afhandeling daarvan in de gaten. Het schouwen van de buitenruimte met vertegenwoordigers van gemeente en bedrijven zorgt voor een helder inzicht in verbeterpunten.
Samenwerking in collectieve beveiligingsprojecten leidt tot mooie resultaten: afname van het aantal inbraken en andere vormen van criminaliteit. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is zo voor ieder terrein haalbaar.

Voordelen door gezamenlijk inkopen

Het bundelen van de vraag naar producten en diensten levert meerdere voordelen op.
KG ParkManagement werkt daarbij als onafhankelijk bemiddelaar. Samenwerking met lokale aanbieders van beveiliging, afvalverwerking en schoonmaakdiensten leidt tot scherpe prijzen en betere kwaliteit. Op regionaal niveau maken wij afspraken met aanbieders van (duurzame) energie, glasvezelnetwerken of aanvullend openbaar vervoer.

Van meeliften naar meedoen

Zowel de bedrijven als de gemeente hebben belang bij goed parkmanagement. Veelal kiezen zij ervoor om gezamenlijk te investeren in de gewenste kwaliteit van het bedrijventerrein. Betrokkenheid en commitment zijn daarvoor van groot belang. KG ParkManagament adviseert, bemiddelt en verbindt. Wij kennen bovendien de weg naar de verschillende subsidiemogelijkheden van provincie en rijksoverheid. Ook andere financieringsvormen, zoals een Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) of een ondernemersfonds, kunnen bijdragen. Door gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaat draagvlak én wederzijds begrip.