Vitale bedrijventerreinen als visitekaartje

Een bedrijventerrein dat kwaliteit en goede organisatie uitstraalt heeft een belangrijke meerwaarde voor zowel de ondernemers als de regionale economie.
KG ParkManagement is in 1993 gestart als eerste zelfstandig adviesbureau op het gebied van beheer en inrichting van bedrijventerreinen. Wij buigen op jarenlange ervaring als het gaat om goed georganiseerde, vitale bedrijventerreinen.

Parkmanagement is kwaliteitsmanagement

Parkmanagement is een instrument voor gemeenten en ondernemers om samen te werken aan een veilige en representatieve werkomgeving. KG ParkManagement adviseert en ondersteunt daarbij. Wij staan voor een praktische  aanpak voor ieder bedrijventerrein met resultaatgerichte activiteiten, goede voorbereiding en heldere afspraken.

Herstructurering bedrijventerreinen

Herstructurering is investeren in een hogere toekomstwaarde. Onder het begrip herstructurering vallen alle activiteiten om een bedrijventerrein weer vitaal te maken. Vaak gebeurt dit in projectvorm, en het kan zowel een kleine aanpassing als een ingrijpende functiewijziging van het gebied behelzen. Als specialist in bestaande bedrijventerreinen beschikt KG ParkManagement over alle kennis en expertise om een herstructureringstraject tot een succes te maken.