Over ons

KG ParkManagement is een onafhankelijke dienstverlener en werkt vanuit een eigen visie met als doel zichtbare kwaliteitsverbetering van bedrijventerreinen. Ons kantoor is niet gelieerd aan facilitaire aanbieders of ontwikkelaars. Door deze onafhankelijkheid kunnen wij ons volledig richten op de wensen van onze opdrachtgevers. Dit kunnen gemeenten of ondernemersverenigingen zijn, of samenwerkingsverbanden van deze partijen.

Ondernemersgroei

Als krachtige netwerkorganisatie kijkt KG ParkManagement verder dan alleen de zorg voor collectieve voorzieningen. Door samenwerking met partijen als hogescholen, KvK, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de provincies en het Ministerie van Economische Zaken, bieden wij ondernemers waardevolle kennis en kansen op groei. Kennissessies, lunchpresentaties en workshops brengen ondernemers dichter bij elkaar. Zo vormt zich een collegiaal netwerk. Voorbeelden van succesvolle samenwerking zijn het onderling uitwisselen van (tijdelijk) boventallige productiemedewerkers en het invullen van leegstaande bedrijfsruimte. Parkmanagement in optima forma.

Duurzaamheid als uitgangspunt

Bij onze projecten staan duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog op de agenda. Wij ondersteunen ondernemers en gemeenten bij het realiseren van duurzaamheidsambities op verschillende niveaus. Te denken valt aan het gebruik van duurzame hulpbronnen (zon, wind en water) voor energieopwekking, maar ook het realiseren van besparingen door maatwerk, adviezen en preventie.
Wij werken samen met publieke en private partijen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk te begeleiden; sociale duurzaamheid.