Beverwijk Business Docks Wijckermeer | AFGEROND

Het bedrijvenpark

Beverwijk Business Docks Wijckermeer ligt centraal gelegen tussen de A9 en de A22 in, vlak aan het Noordzeekanaal en de haven van IJmuiden. Het bedrijventerrein bestaat uit twee deelgebieden, namelijk de Pijp en de Wijkermeer.

De Pijp kan worden getypeerd als een verouderd bedrijventerrein en bestaat onder andere uit de Zeehaven De Pijp met (zee)haven gerelateerde bedrijven. De Wijkermeer is de jongste uitbreiding van Beverwijk Business Docks Wijckermeer en is in de jaren 90 aangelegd. Dit is terug te zien in de hoge kwaliteit van de bedrijfspanden en de wijze waarop de openbare ruimte is ingericht en aangelegd.

Wat doen wij?

De gemeente Beverwijk heeft ons gevraagd om de op de bedrijven en de gemeente te ondersteunen bij het vormgeven van een samenwerkingsorganisatie die tot doel heeft het bereiken van een kwaliteitsverbetering van het bedrijventerrein.

We hebben onderzocht of verbeterd beheer/Parkmanagement op bedrijventerrein Beverwijk haalbaar is en of er onder de ondernemers draagvlak bestaat om in de toekomst hieraan bij te dragen. Door gesprekken te voeren met de bedrijven hebben we veel inzicht gekregen in de wensen van de ondernemers.

Tijdens het onderzoek hebben we regelmatige inspectierondes of schouwen op het bedrijventerrein uitgevoerd. Deze rondes werden gereden in een herkenbare terreinbeheerauto; zichtbare aanwezigheid.

Knelpunten zijn geïnventariseerd, niet alleen op het gebied van onderhoud en infrastructuur maar ook kwesties als ongewenst gebruik van de buitenruimte door bedrijven. De door ons geconstateerde afwijkingen en aandachtspunten zijn vastgelegd in schouwrapportages die zijn gedeeld met een vertegenwoordiging van de bedrijven en de gemeente.

Stichting Business Docks

In januari 2021 is de Stichting Business Docks opgericht door de bedrijven. Stichting Business Docks is het aanspreekpunt voor al vragen van en voor ondernemers over het bedrijventerrein in de breedste zin van het woord. Met de oprichting is onze opdracht afgerond en hebben we er alle vertrouwen in dat de stichting een goede basis vormt voor de verdere samenwerking tussen bedrijven en overheid.

PROJECT

BEDRIJVENTERREIN BEVERWIJK BUSINESS DOCKS WIJCKERMEER

2019 – 2021
184 hectare 
Circa 800 bedrijven 

Opdrachtgever: Gemeente Beverwijk
Bijzonderheden: Transformatiegebied | Oprichting Stichting Business Docks | Zeehaven| Aandachtsgebied | Schoon, heel en veilig

Voor meer informatie zie ook:
beverwijkbusinessdocks.nl