Advies en begeleiding

Naast het organiseren van parkmanagement in projectvorm biedt KG ParkManagement een breed pakket aan adviesdiensten en begeleiding op het gebied van inrichting, beheer en organisatie van bedrijventerreinen.

Specialist in BIZ- en draagvlakcreatie

KG Parkmanagement is thuis in alle regelgeving rond de implementatie van de Bedrijven- InvesteringsZone, ofwel BIZ. Daarbij gaan wij uit van een ‘maatwerkaanpak’ die elk bedrijventerrein vereist. Essentieel is het opstellen – en bewaken – van een gezamenlijke agenda voor alle stakeholders, die vervolgens helder gecommuniceerd wordt. Door te laten zien wat je doet, creëer je draagvlak.

Publiek-Private samenwerking

Wij helpen gemeenten of ondernemers bij het oprichten van een parkmanagementvereniging of stichting en kunnen het bestuur van zo’n vereniging of stichting ontzorgen door:

 • het organiseren en faciliteren van bestuurs- en ledenvergaderingen
 • het verzorgen van de (BTW) administratie, inclusief kwartaalrapportages
 • het voorbereiden en opstellen van jaarverslagen

Provincies en gemeenten verstrekken voor de oprichting van een parkmanagementvereniging of stichting vaak gerichte subsidies, deze kunnen u helpen om uw ambities waar te maken. Informeer bij ons naar een passende oplossing.

Beheer, onderhoud en techniek

Kostenefficiënt beheer en onderhoud vraagt om specifieke technische kennis en ervaring. U kunt hierbij denken aan:

 • het begeleiden / aansturen van onderhoudsdiensten en aannemers op basis van beeldkwaliteit,
 • besteksvoorbereiding, waaronder het opstellen van programma’s van eisen,
 • het organiseren en begeleiden van aanbestedingsprocedures,
 • controle op de uitvoering: periodiek schouwen en evalueren,
 • begeleiden van gemeenten die onderhoudstaken willen uitbesteden aan een parkmanagementorganisatie.

Daarnaast adviseert en ondersteunt KG ParkManagement op het gebied van (milieu)technische vraagstukken bij onder andere bodemsaneringen,

 • het coördineren van bodemonderzoeken,
 • het opstellen van beheerplannen,
 • het projectmatig begeleiden van civieltechnische werkzaamheden.