Project: Bedrijventerrein de Waarderpolder

Locatie:
Grootte:
Aantal:
Opdrachtgever:
Bijzonderheden:

 

Website:
Download PDF:

Gemeente Haarlem
160 hectare
circa 1100 bedrijven
Stichting Parkmanagement Waarderpolder
Grootste BIZ van NL, best geherstructureerde bedrijventerrein van NL in 2009 en 2015, diverse ondernemersloketten, collectievebeveiliging.

www.waarderpolder.nl
Project Bedrijventerrein de Waarderpolder

Bedrijventerrein
De Waarderpolder is hét bedrijventerrein van Haarlem. Als één van de grootste terreinen in Nederland vestigt het ruim 1100 bedrijven waarbij circa 15.000 mensen werkzaam zijn. Daarnaast is de Waarderpolder ook de grootste Bedrijven Investeringszone (BIZ) van Nederland.

Dankzij een succesvolle herstructurering kent de Waarderpolder nu de hoogste werkgelegenheid per vierkante meter. Binnen de bestaande grenzen is de werkgelegenheid afgelopen jaren met 42% toegenomen, een fantastisch resultaat. Deze ontwikkelingen zijn niet onopgemerkt gebleven en hebben geleid tot landelijke erkenning: in 2009 is de Waarderpolder uitgeroepen tot beste geherstructureerde bedrijventerrein van Nederland en in 2015 tot beste geherstructureerde bedrijventerrein van de Metropoolregio Amsterdam.

Opdrachtgever
Gemeente en ondernemers werken samen om de kwaliteit van het bedrijventerrein te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Deze samenwerking is in 2009 officieel bestendigd met de oprichting van de Stichting Parkmanagement Waarderpolder. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door twee ondernemers en twee medewerkers van de gemeente Haarlem. De dienstverlening van KG ParkManagement heeft zich sinds 2002 mee ontwikkeld met de professionalisering van parkmanagement in de Waarderpolder.

Werkzaamheden KG ParkManagement
Bij de start van de herstructurering in 2002 was KG ParkManagement betrokken bij de introductie van Collectieve Beveiliging in het gebied. In twee jaar tijd daalde het aantal inbraken van meer dan 200 naar nog geen 20 per jaar. In de jaren daarna is het draagvlak voor collectieve beveiliging verder toegenomen en in 2011 heeft dit geleid tot de grootste Bedrijven Investeringszone van Nederland, waarbij de bedrijven in meerderheid kozen gezamenlijk de collectieve beveiliging te financieren.

KG ParkManagement is aanspreekpunt voor alle ondernemers op het bedrijventerrein voor klachten en vragen over de buitenruimte. Om een einde te maken aan de wildgroei van reclame(borden) in de openbare ruimte hebben wij gezorgd voor uniforme bewegwijzering. Onder de paraplu van parkmanagement opereren een aantal ondersteunende diensten voor bedrijven zoals een huisvestings-, een energie- en een arbeidsmobiliteitscoach, met allen een eigen loket.

Wekelijks stuurt KG ParkManagement een digitale nieuwsbrief naar 1.400 e-mailadressen in de Waarderpolder, zodat iedereen op de hoogte is van wat er speelt. Voor het stichtingsbestuur verzorgt KG ParkManagement alle administratieve en organisatorische werkzaamheden.

De Waarderpolder wordt in Nederland gezien als één van de beste voorbeelden van succesvol parkmanagement op een bestaand bedrijventerrein.