Project: Polanenpark

Locatie:
Grootte:
Aantal:
Opdrachtgever:
Bijzonderheden:

 

Website:
Download PDF

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
22 hectare
5 bedrijven (nog in ontwikkeling)
Vereniging Polanenpark
Nieuw bedrijvenpark, ingrijpende herstructurering in de vorm van functiewijziging, bodemsanering, beheer laad- en loswal binnenvaart en eigen bluswatervoorziening.

www.verenigingpolanenpark.nl
Project Polanenpark

Bedrijventerrein
PolanenPark is een representatief Bedrijvenpark met volop ruimte voor noeste bedrijvigheid (t/m milieucategorie 5.2). Het ligt op een zichtlocatie langs de A9 bij knooppunt Rottepolderplein. Daarnaast is het terrein gelegen aan de Ringvaart Haarlemmermeer, met een eigen laad- en loswal voor binnenvaart.

PolanenPark was vanaf de jaren ’70 tot 1997 een locatie waar o.a. huisvuil en rioolslib werd verwerkt. Dit zorgde voor veel stankoverlast en klachten. In 1997 werd het terrein overgenomen door de Provincie Noord-Holland en zijn de overlastgevende activiteiten gestopt. Van 2002 tot 2009 heeft er een bodemsanering plaatsgevonden, onder andere door het aanbrengen van een nieuwe schone “leeflaag”. Vanaf 2009 wordt de locatie herontwikkeld tot een nieuw en representatief Bedrijvenpark. PostNL was het eerste bedrijf dat zich vestigde in 2013.

Opdrachtgever: van Provincie Noord-Holland tot Vereniging PolanenPark
KG Parkmanagement is al sinds 1997 betrokken bij deze voormalige afvalverwerkingslocatie. Eerst als projectmanager voor de bodemsanering en daarna als beheerder voor verhuur (gebouwen en terreinen), en voor onderhoud aan groen grijs. Vanaf 2013 ook als operationeel Parkmanager voor de Vereniging PolanenPark.

De Vereniging PolanenPark draagt zorg voor de kwaliteit van het bedrijventerrein door middel van o.a. groenonderhoud, beveiliging, beheer van bedrijfsgebouwen en bijbehorende voorzieningen zoals een centrale bluswatervoorziening.

Werkzaamheden KG Parkmanagement
KG ParkManagement heeft voor de Provincie Noord-Holland de volledige bodemsanering van dit terrein begeleid. Deze werkzaamheden bestonden uit de bestekvoorbereiding, de aanbesteding en het toezicht houden op de uitvoering. Alle oorspronkelijke boven- en ondergrondse infrastructuur is verwijderd; gebouwen, kabels/ leidingen, rioleringsgestel.

In deze periode heeft KG ParkManagement alle communicatie rond het project voor de opdrachtgever verzorgd. Dagelijks contact met huurders, vergunningverlenende instanties (Provincie, Gemeente, Waterschap), omwonenden, nutsbedrijven en andere betrokkenen. Uiteindelijk is een functiewijziging gerealiseerd, van een oude afvalverwerkingslocatie naar een modern nieuw functioneel bedrijventerrein.

Nu het terrein in gebruik wordt genomen door nieuwe bedrijven verzorgt KG ParkManagement het gehele terreinbeheer en bouwt zo mee aan een representatief en aantrekkelijk bedrijventerrein.

Namens de Vereniging PolanenPark voeren wij de volgende diensten uit: het beheer openbare ruimte, het schouwen van het terrein, het beheer centrale bluswatervoorziening, het afstemmen van de beveiliging en alle juridische, financiële- en administratieve ondersteuning voor de pakmanagement vereniging.