Project: Businesspark Oude Meer

Locatie:
Grootte:
Aantal:
Opdrachtgever:
Bijzonderheden:

 

Website:
Download PDF

Gemeente Haarlemmermeer
55 hectare
circa 40 bedrijven
Stichting Parkmanagement Oude meer
Internationale logistieke bedrijven, Schiphol gebonden, 1-loketfunctie, Keurmerk Veilig Ondernemen, georganiseerd aanvullend openbaar vervoer.

www.pmoudemeer.nl
Project Businesspark Oude Meer

Bedrijventerrein
Businesspark Oude Meer is een hoogwaardig logistiek bedrijventerrein dat in de jaren ‘90 is ontwikkeld. Het terrein is ruim van opzet waarbij veel aandacht is besteed aan groenvoorziening. Er worden hoge eisen gesteld aan representativiteit. Internationale bedrijven zoals Yamaha, Intel en Mitsubishi kiezen er voor zich te vestigen dicht bij Schiphol. De gemeente Haarlemmermeer participeert samen met de bedrijven in de stichting Parkmanagement Oude Meer.

Stichting Parkmanagement Oude Meer
De Stichting Parkmanagement Oude Meer verzorgt het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op het terrein. Het stichtingsbestuur zet in op het ontzorgen van de bedrijven en verwacht van de parkmanager een hoge mate van zelfstandigheid. Naast schoon, heel en veilig zijn bereikbaarheid en vindbaarheid belangrijke eisen die de bedrijven stellen aan hun werkomgeving.
Van de 40 bedrijven zijn er 32 bedrijven aangesloten bij de Stichting Parkmanagement Oude Meer. Het stichtingsbestuur komt vijf keer per jaar bijeen om de voortgang in het project te evalueren.

Werkzaamheden KG ParkManagement
KG ParkManagement verzorgt sinds 2012 het parkmanagement voor Businesspark Oude Meer. Door onze parkmanager wordt er toezicht gehouden in het gebied. Om samen te werken met de directies van de internationale bedrijven wordt zowel in het Nederlands als in het Engels gecommuniceerd.

Wij zijn gestart met het inrichten van een website en het versturen van een digitale nieuwsbrief. Om het voor de bedrijven zo gemakkelijk mogelijk te maken hebben we één loket voor alle vragen. Deze 1-loket functie draagt bij aan een zeer succesvol parkmanagement project dat tevens model staat voor andere locaties.
Het beheer van de openbare ruimte vergt veel aandacht. Door het intensieve en zware vrachtverkeer ontstaan er regelmatig schades aan straatkanten en groenstroken. De parkmanager onderhoudt contact met de wegbeheerder (gemeente Haarlemmermeer) over het herstel van de beschadigingen.

Parkmanagement heeft bijgedragen aan een oplossing voor het ontbreken van een adequate busverbinding op het terrein. Het wegvallen van de lijndienst in de avonduren en weekend is nu opgelost door de inzet van vervangend openbaar vervoer. Meer dan de helft van de bedrijven op Oude Meer neemt deel aan dit project.

Op het gebied van veiligheid heeft het Business Park in 2014 het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen behaald en worden er bijeenkomsten voor bedrijfshulpverlening georganiseerd.

De parkmanager van KG ParkManagement bezoekt de bedrijven periodiek om te inventariseren welke behoefte en wensen bij de ondernemers leven en op welke wijze daarop in gespeeld kan worden.