Project: Bedrijventerrein de Liede

Locatie:
Grootte:
Aantal:
Opdrachtgever:
Bijzonderheden:

Website:
Download PDF

Gemeente Haarlemmermeer
35 hectare
circa 60 bedrijven
NV Afvalzorg
Aandachtsgebied, intensief toezicht, 60 autosloperijen, milieu bescherming, technische infrastructuur, toegangscontrole.
www.deliede.nl
Project Bedrijventerrein de Liede
Bedrijventerrein
Tussen Haarlem en Amsterdam ligt het grootste bedrijventerrein voor autodemontage en recycling in Nederland: De Liede. Jaarlijks worden hier meer dan 25.000 auto’s gedemonteerd. De Liede is dan ook uitgegroeid tot een bekende marktplaats voor gebruikte auto’s en auto-onderdelen, zowel in Nederland als buiten de landgrenzen. De duidelijke organisatie van het bedrijventerrein zorgt voor een goede onderlinge samenwerking tussen de ruim 60 bedrijven. Daarnaast zorgt de technisch hoogstaande infrastructuur voor een adequate bescherming van het milieu.

Begin jaren ’70 is het terrein speciaal ingericht voor autosloperijen die elders niet meer in het landschap pasten. Het terrein kende lange tijd een slecht imago. Dat veranderde in 1990 toen het terrein geheel gesaneerd werd, deze ingrijpende herstructurering duurde drie jaar. Sinds 1993 voert KG ParkManagement de regie over het beheer en het onderhoud van de locatie.

Opdrachtgever
KG ParkManagement werkt in opdracht van NV Afvalzorg, een nutsbedrijf van de provincie Noord-Holland.
Voor het bedrijventerrein de Liede verzorgt KG ParkManagement de gehele exploitatie van het terrein. Zowel juridische en financiële zaken zoals huurcontracten en debiteurenbeheer, als ook het technische onderhoud van het terrein.

Werkzaamheden KG ParkManagement
Op deze locatie heeft KG ParkManagement een vaste terreinbeheerder. Hij is het aanspreekpunt voor alle huurders op het terrein en zie toe op het naleven van de huurregels. De terreinbeheerder heeft de beschikking over een beheerskantoor op het bedrijventerrein, wat hem in staat stelt om heel dicht op deze zeer levendige locatie te zitten.

Veiligheid en preventie spelen een belangrijke rol op het bedrijventerrein. ’s Nachts en in de weekenden is er toegangscontrole die wordt verzorgd door een Stichting waarin de ondernemers samenwerken. Op een aantal drukke kruispunten hangen toezichtcamera’s. Verder is er en portiersloge met een slagboom bij de entree. Over al deze veiligheidsmaatregelen onderhouden wij goede afspraken met de ondernemers en met de politie Haarlemmermeer.

De inzameling van afvalstoffen wordt collectief geregeld, dat levert een mooie besparing op. Het terrein krijgt de laatste jaren erg veel positieve aandacht omdat het zo’n bijzonder bedrijventerrein is. In 2014 zijn alle lichtmasten vervangen door LED-lichtmasten die slechts een-derde van de elektriciteit verbruiken. Een unieke project in Nederland.