Project: Bedrijvenpark de President

Locatie:
Grootte:
Aantal:
Opdrachtgever:
Bijzonderheden:

Website:
Download PDF:

Gemeente Haarlemmermeer
100 hectare
Circa 55 bedrijven
Vereniging Parkmanagement Bedrijvenpark de President
Nieuw bedrijvenpark, hoge beeldkwaliteit (A+) voor onderhoud groen en openbare ruimte, collectief cameratoezicht.
www.pmdepresident.nl
Project Bedrijvenpark de President
Bedrijventerrein
Bedrijvenpark de President is een modern en groen bedrijventerrein nabij Schiphol en Hoofddorp. Het park biedt vestigingsruimte aan lokale, regionale en internationaal georiënteerde bedrijven. De flexibele verkaveling zorgt ervoor dat een grote diversiteit aan ondernemers zich hier gevestigd heeft. Dit resulteert in een dynamisch, multifunctioneel en aantrekkelijk bedrijventerrein.

Vereniging Parkmanagement Bedrijvenpark de President
Vereniging Parkmanagement Bedrijvenpark de President is in 2008 opgericht door de bij aanvang op het park gevestigde bedrijven. De vereniging, waar ook de gemeente Haarlemmermeer in participeert, behartigt de belangen van alle ondernemers op het Bedrijvenpark. Er worden hoge eisen gesteld aan de beeldkwaliteit, wat resulteert in een zeer representatieve uitstraling. Ook de bedrijven dragen hier aan bij, alle bedrijfsgebouwen zijn onder architectuur gebouwd.

Naast het waarborgen van de hoogwaardige uitstraling investeert de vereniging in veiligheid. Langs de toegangswegen hangen beveiligingscamera’s die alle verkeersbewegingen vastleggen. Het aantal incidenten wordt hiermee tot een minimum beperkt.

Werkzaamheden KG ParkManagement
KG ParkManagement geeft sinds 2012 invulling aan het parkmanagement op Bedrijvenpark de President. De Parkmanager werkt samen met het bestuur van de Vereniging aan en schoon, heel en veilig Bedrijvenpark. De Parkmanager inspecteert het gebied meerdere malen per week en ziet toe op de uitvoering van het groenonderhoud en het schoon houden van de wegen. Samen met de gemeente ziet de parkmanager toe op het gebruik van de openbare ruimte en wordt er gehandhaafd op de strenge parkeernorm.

Vanzelfsprekend is de Parkmanager hét aanspreekpunt voor alle klachten en meldingen op het bedrijventerrein. Hij informeert de ondernemers over de voortgang van de klachtenafhandeling.
KG ParkManagement vindt het belangrijk om de ondernemers deelgenoot te maken van alles wat er op het Bedrijvenpark speelt. Wij communiceren wekelijks middels een prettig leesbare digitale nieuwsbrief.

Daarnaast voert de Parkmanager de regie over de collectieve beveiliging door middel van camerabeveiliging en surveillance. Het Bedrijvenpark heeft een Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen sinds 2011. De werkgroep komt meerdere keren per jaar bijeen om de veiligheidsthema’s te bespreken. Jaarlijks worden er veiligheidsbijeenkomsten voor ondernemers gehouden waarbij actuele onderwerpen zoals cybercrime worden besproken. Verder biedt het parkmanagement de ondernemers en hun medewerkers een jaarlijkse reanimatiecursus.

KG ParkManagement verzorgt voor de vereniging de gehele financiële- en administratieve ondersteuning, inclusief facturatie, debiteurenbeheer en het opstellen van concept-jaarverslagen.